Ventilacija

Ventilacija

Ventilacioni sistemi se koriste za izbacivanje korišćenog vazduha ( zaprljanog dimom, prašinom, vlagom i toplotom) kao i ubacivanjem svežeg filtriranog vazduha u prostor.

Na samu ventilaciju postoji mogućnost ugradnje rekuperatora toplote koji mešanjem dva navedena vazduha dolazi do velike uštede čak do 60% toplotne energije.