Naše reference

2021.

Reference
GPD KEJ
Valjevo

Mašinske instalacije na objektu OŠ “Vera Miščević” u Belegišu – KOTLARNICA NA PELET

Reference
Preduzeće za puteve Valjevo

Izgradnja točećeg mesta za dizel gorivo u sklopu proizvodnog-poslovnog kompleksa u Goriću (Valjevo)

Reference
VGU
Beograd

Nabavka i ugradnja automatike za klima komore i ventilacione komore za potrebe na objektu TRZ Čačak

Reference
Centar za istraživanje nesreća u saobraćaju Beograd

Rekonstrukcija i nadogradnja sistema centralnog grejanja u objektu

2020.

Reference
Ambasada Francuske u Beogradu

Usluge održavanja sistema grejanja, ventilacije i klimatizacije za period I polugodište 2020 god.

Reference
EXPOBANK A.D.
Beograd

Rekonstrukcija kotlarnice i termotehničke opreme u vlasništvu EXPOBANK a.d. na lokaciji Morović, Šidska bb

Reference
JP Elektroprivreda Srbije Beograd

Ugradnja elektromagnetnih ventila na razvodu grejne instalacije
4000/0495/2019

Reference
RS NARODNA SKUPŠTINA Beograd

Izvodjenje radova na sistemima klimatizacije kanalski sistem za BIPOLARNU JONIZACIJU VAZDUHA – ZA PROTOK

Reference
Radio televizija Srbije Beograd

Radovi na zameni postojećih ventilator konvektora sa opremom u objektima RTS-a JN r-3/20

Reference
JP Elektroprivreda Srbije Lazarevac

Rekonstrukcija toplotne PODSTANICE sa razvodom u Pogonu za remont Lazarevac 4000/0991/2018

Reference
Opštinska uprava
Lajkovac

Izgradnja kotlarnice
bazena
Lajkovac

Reference
GPD KEJ
Valjevo

Mašinske instalacije na objektu OŠ “Vera Miščević” u Belegišu – grejanje , klimatizacija, ventilacija

2019.

Reference
Radio televizija Srbije Beograd

Radovi na zameni postojećih ventilator konvektora FAN COIL-a bez maske sa opremom u objektima RTS-a

Reference
Ambasada Francuske u Beogradu

Usluge održavanja sistema grejanja, ventilacije i klimatizacije za period II polugodište 2019 god.

Reference
NS Seme Institut za ratarstvo i povrtarstvo

Aspiracija prostora
za tretiranje i pakovanje
semena

Reference
ITALIA NUOVA Smederevo

Gradj.arhitektonski radovi Studio 13,7,9,4,6a i u prijemnom centru – GLUVA SOBA – klima komore split sistemi

Reference
Ball Packaging Europe

Izgradnja sprinkler sistema u objektu A2 fabrike

Reference
Srbija Voz AD Beograd

Popravka
grejanja u magacinu broj 360

Reference
JP Službeni Glasnik 

Rekonstrukcija postojeće kompresorske stanice

Reference
RS NARODNA SKUPŠTINA

Izvodjenje radova na sistemima klimatizacije

2018.

Reference
Srbija Kargo AD Beograd

Izvođenje radova na uvođenju centralnog grejanja

Reference
JP Službeni Glasnik

Nabavka i ugradnja uredjaja za klimatizaciju

Reference
VGU Beograd

Nabavka i ugradnja automatike klima komore

Reference
Elektroprivreda Srbije

Isporuka i montaža opreme toplotne podstanice

2017.

AD Aerodrom Nikola Tesla Beograd

Usluga održavanja omekšivača za vodu

Centar za doradu semena VVedenka, Rusija

Mašinske instalacije za sistem aspiracije

Reference
VGU Beograd

VGU- isporuka komora

Ambasada Francuske u Beogradu

Održavanje sistema grejanja, ventilacije i klimatizacije i sistema grejanja

AD Aerodrom Nikola Tesla Beograd

Usluga održavanja omekšivača za vodu

VVedenka, Rusija

Mašinske instalacije za sistem aspiracije

Reference
VGU Beograd

VGU- isporuka komora

Ambasada Francuske u Beogradu

Održavanje sistema grejanja, ventilacije i klimatizacije i sistema grejanja

Reference
“Radio Televizija Srbije” Beograd

Isporuka i ugradnja opreme za VRV klimatizaciju

Reference
Srbija Kargo AD Beograd

Održavanje, popravka termoenergetskih postrojenja

Reference
Ambasada republike Irana u Beogradu

Nabavka dozvole za gasnu kotlarnicu objekta

Reference
Stomatološki fakultet Dr.Subotića Beograd

Održavanje mreže centralnog gtrejanja Stomatološki fakultet

Reference
“Radio Televizija Srbije” Beograd

Isporuka i ugradnja opreme za VRV klimatizaciju

Reference
Srbija Kargo AD Beograd

Održavanje, popravka termoenergetskih postrojenja

Reference
Ambasada republike Irana u Beogradu

Nabavka dozvole za gasnu kotlarnicu objekta

Reference
Stomatološki fakultet Dr.Subotića Beograd

Održavanje mreže centralnog gtrejanja Stomatološki fakultet

Reference
“KEJ” d.o.o. Valjevo

Dom učenika srednjih škola u Trsteniku

Reference
Ministarstvo unutrašnjih poslova Beograd

Rekonstrukcija Toplovoda u Smederevu ispred MUP-a

Reference
Dom kulture Studentski grad Beograd

Ventilacija i klimatizacija male sale doma kulture

Reference
JP za izgradnju Obrenovca

Kotlarnica u Staroj banji

Reference
AD Aerodrom Nikola Tesla Beograd

Usluga održavanja DE ICING postrojenjat

Reference
PZP Valjevo

Sanacija grejanja u RJ Ljubovija

Reference
Dom kulture Studentski grad Beograd

Ventilacija i klimatizacija male sale doma kulture

Reference
PZP Valjevo

Rekonstrukcija grejanja instalacije i termalnog ulja na asfaltnoj bazi u Duvaništu

Reference
PKB Korporacija AD pogon Agroseme Padinska skela

Demontaža i montaža novog cevovoda za transport

Reference
PKB Korporacija AD pogon Agroseme Padinska skela

Mašinske instalacije za sistem aspiracije krunjača kukuruza

Reference
PKB Korporacija AD pogon Agroseme Padinska skela

Mašinske instalacije za sistem aspiracije

Reference
“KEJ” d.o.o. Valjevo

Mašinske instalacije na izgradnji stambenog objekta u ulici Vase Pelagića br. 60

Reference
Energoprojekt Beograd

Izvodjenje mašinskih instalacija u okviru adaptacije za regist.put na ANT u Beogradu Surčin

Reference
Gradska uprava grada Beograda

Nabavka i ugradnja uredjaja za klimatizaciju

Reference
PZP Valjevo

Aspiracija kuhinje radničke mreže u Valjevu

Reference
Fakultet likovnih umetnosti Beograd

Dogradnja instalacija lokalnog sistema ventilacije, mašinske instalacije, Partija 1

Kompletan spisak naših referenci mozete preuzeti ovde