O nama

Ening Energetika

Naša kompanija je osnovana u Beogradu, 1990. godine. Delatnost preduzeća obuhvata instalaciju i montažu svih tipova termotehničkih instalacija, klimatizacije, ventilacije, grejanja, rashladnih instalacija, ostalih mašinskih instalacija i opreme.

U okviru kompanije posedujemo radni prostor od 1500 m2 u kojem su hala, radionice, magacinski prostor i poslovne prostorije. Dugogodišnje poslovanje i reference stavljaju nas u red uspešnijih preduzeća iz oblasti mašinstva, jer smo uspeh gradili na bazi garancije kvaliteta i zadovoljstvo investitora.

U izvođenja radova program ENING-a oslanja se na korišćenje najsavremenije opreme i tehnoloških obrada, sa ciljem da optimizuje radove i zadovoljstvo svih specifičnih zahteva investitora. Dobar odnos sa dobavljačima opreme i materijala omogućava nabavku materijala i opreme u najkraćim rokovima koji dodatno osigurava da se rok za izvršenje ugovorenih radova poštuje.

Od 2005. smo počeli sa ugradnjom solarnih sistema za grejanje u Crnoj Gori. Imamo dugogodišnje iskustvo u inženjerskim radovima po sistemu „ključ u ruke“ – od razvoja projekta do Instalacije i pripreme za izvođenje kompletnih sistema i objekata. 2006. godine naše preduzeće je osnovalo ćerku firmu u Crnoj Gori, sa sedištem u Bijelom Polju. U Crnoj Gori radovi su usmereni na mašinske i elektro instalacije i neki od objekata koji su izgrađeni u Crnoj Gori su u našoj referenc listi.

Duga saradnja sa Mašinskim fakultetom Univerziteta u Beogradu na projektima i u rešavanju specifičnih zahteva i uslova na nekim projektima omogućava našoj firmi da se osloni na naučni tim stručnjaka – profesora saradnika i savetnika koji pomažu u realizaciji naših projekata.

NEKOLIKO ZANIMLjIVIH ČINjENICA

Brojevi govore sami za sebe

0
Partnera
0
Godina iskustva
0
Projekata

Duga saradnja sa Mašinskim fakultetom Univerziteta u Beogradu na projektima i u rešavanju specifičnih zahteva i uslova na nekim projektima omogućava našoj firmi da se osloni na naučni tim stručnjaka – profesora saradnika i savetnika koji pomažu u realizaciji naših projekata.

U izvođenja radova program ENING-a

Oslanja se na korišćenje najsavremenije opreme i tehnoloških obrada, sa ciljem da optimizuje radove i zadovoljstvo svih specifičnih zahteva investitora. Dobar odnos sa dobavljačima opreme i materijala omogućava nabavku takvih materijala i opreme u najkraćim rokovima koji dodatno osigurava da se Rok za izvršenje ugovorenih radova poštuje.