Izolacija

Izolacija

Izolacija vodovodnih cevi kao i cevi od grejanja je neophodna kako bi se sprečila kondenzacija i nepotrebno gubljenje energije.

Kod sanitarne tople vode izolacija ima ulogu čuvanja temperature vode od bojlera do česme kao i u obezbeđivanju boljeg komfora i uštede energije samim tim što voda koja ostane u cevima ostaje topla.

Na cevima za hladnu vodu neophodno je da se spreči stvaranje kondenza i da se sačuva temperatura hladne vode u čemu svakako pomaže odgovarajuća izolacija.