Grejanje

Grejanje

U zavisnosti od Vaših potreba projektujemo i izvodimo instalacije kako za pojedinačne potrebe, tako i za kombinovane potrebe (grejanje+klimatizacija, klimatizacija+ventilacija, itd.).

Pored toga radimo i sisteme koji koriste obnovljive izvore energije, kao što je grejanje i hlađenje pomoću toplotnih pumpi (vazduh-voda, voda-voda, zemlja-voda sa geotermalnim sondama), pasivno hlađenje, grejanje potrošne tople vode pomoću solarnih kolektora i druge sisteme.