Our references

2019.

References
Ball Packaging Europe

Izgradnja sprinkler sistema u objektu A2 fabrike

References
Srbija Voz AD Beograd

Popravka
grejanja u magacinu broj 360

References
JP Službeni Glasnik 

Rekonstrukcija postojeće kompresorske stanice

References
RS NARODNA SKUPŠTINA

Izvodjenje radova na sistemima klimatizacije

2018.

References
Srbija Kargo AD Beograd

Izvođenje radova na uvođenju centralnog grejanja

References
JP Službeni Glasnik

Nabavka i ugradnja uredjaja za klimatizaciju

References
VGU Beograd

Nabavka i ugradnja automatike klima komore

References
Elektroprivreda Srbije

Isporuka i montaža opreme toplotne podstanice

2017.

Aedrom Nikole Tesle nase reference
AD Aerodrom Nikola Tesla Beograd

Usluga održavanja omekšivača za vodu

ening energetika inzinjering nase reference
JP za izgradnju
Obrenovca

Kotlarnica u
Staroj banji

ening energetika inzinjering nase reference
VGU Beograd

VGU- isporuka komora

ening energetika inzinjering nase reference
Stomatološki fakultet Dr.Subotića Beograd

Održavanje mreže centralnog gtrejanja Stomatološki fakultet

Aedrom Nikole Tesle nase reference
AD Aerodrom Nikola Tesla Beograd

Usluga održavanja omekšivača za vodu

ening energetika inzinjering nase reference
JP za izgradnju Obrenovca

Kotlarnica u Staroj banji

ening energetika inzinjering nase reference
VGU Beograd

VGU- isporuka komora

ening energetika inzinjering nase reference
Stomatološki fakultet Dr.Subotića Beograd

Održavanje mreže centralnog gtrejanja Stomatološki fakultet

ening energetika inzinjering nase reference
“Radio Televizija Srbije” Beograd

Isporuka i ugradnja opreme za VRV klimatizaciju

ening energetika inzinjering nase reference
Srbija Kargo AD Beograd

Održavanje, popravka termoenergetskih postrojenja

ENING-ENERGETIKA-INZENJERING
Ambasada republike Irana u Beogradu

Nabavka dozvole za gasnu kotlarnicu objekta

Aedrom Nikole Tesle nase reference
AD Aerodrom Nikola Tesla Beograd

Usluga održavanja DE ICING postrojenjat

ening energetika inzinjering nase reference
“Radio Televizija Srbije” Beograd

Isporuka i ugradnja opreme za VRV klimatizaciju

ening energetika inzinjering nase reference
Srbija Kargo AD Beograd

Održavanje, popravka termoenergetskih postrojenja

ENING-ENERGETIKA-INZENJERING
Ambasada republike Irana u Beogradu

Nabavka dozvole za gasnu kotlarnicu objekta

Aedrom Nikole Tesle nase reference
AD Aerodrom Nikola Tesla Beograd

Usluga održavanja DE ICING postrojenjat

Klimatizacija-ENING-ENERGETIKA-INZENJERING-1024x640
“KEJ” d.o.o. Valjevo

Dom učenika srednjih škola u Trsteniku

ening energetika inzinjering nase reference
Ministarstvo unutrašnjih poslova Beograd

Rekonstrukcija Toplovoda u Smederevu ispred MUP-a

ENING-ENERGETIKA-INZENJERING
Dom kulture Studentski grad Beograd

Ventilacija i klimatizacija male sale doma kulture

ening energetika inzinjering nase reference
PZP Valjevo

Rekonstrukcija grejanja instalacije i termalnog ulja na asfaltnoj bazi u Duvaništu

ENING-ENERGETIKA-INZENJERING
Ambasada Francuske u Beogradu

Održavanje sistema grejanja, ventilacije i klimatizacije i sistema grejanja

ening energetika inzinjering nase reference
PZP Valjevo

Sanacija grejanja u RJ Ljubovija

ENING-ENERGETIKA-INZENJERING
Dom kulture Studentski grad Beograd

Ventilacija i klimatizacija male sale doma kulture

ening energetika inzinjering nase reference
PZP Valjevo

Rekonstrukcija grejanja instalacije i termalnog ulja na asfaltnoj bazi u Duvaništu

ening energetika inzinjering nase reference
PKB Korporacija AD pogon Agroseme Padinska skela

Demontaža i montaža novog cevovoda za transport

ening energetika inzinjering nase reference
PKB Korporacija AD pogon Agroseme Padinska skela

Mašinske instalacije za sistem aspiracije krunjača kukuruza

ening energetika inzinjering nase reference
PKB Korporacija AD pogon Agroseme Padinska skela

Mašinske instalacije za sistem aspiracije

Klimatizacija-ENING-ENERGETIKA-INZENJERING-1024x640
“KEJ” d.o.o. Valjevo

Mašinske instalacije na izgradnji stambenog objekta u ulici Vase Pelagića br. 60

ENING-ENERGETIKA-INZENJERING
Energoprojekt Beograd

Izvodjenje mašinskih instalacija u okviru adaptacije za regist.put na ANT u Beogradu Surčin

ening energetika inzinjering nase reference
Gradska uprava grada Beograda

Nabavka i ugradnja uredjaja za klimatizaciju

ening energetika inzinjering nase reference
PZP Valjevo

Aspiracija kuhinje radničke mreže u Valjevu

ening energetika inzinjering nase reference
Fakultet likovnih umetnosti Beograd

Dogradnja instalacija lokalnog sistema ventilacije, mašinske instalacije, Partija 1

A complete list of our references can be downloaded here