Šta zapravo mi radimo

termotehnickih-instalacija-klimatizacije
Termotehnička instalacija

Kadrovi angažovani na izvođenju termotehničkih instalacija su obučeni za rad i za izvođenje prema definisanom projektu. U svim fazama izvođenja se vodi potrebna tehničko – tehnološka dokumentacija u saglasnosti sa propisima koji regulišu ovu oblast. Kroz realizaciju se vrši neophodna kontrola ugrađene opreme kao i materijala što je garancija kavaliteta izvedenog sistema. Pri radu se poštuju svi propisi o bezbednosti na radu uz upotrebu potrebnih sredstava zaštite na radu.

Rashladna instalacija

Industrijska rashladna postrojenja su nekada bila samo deo procesa proizvodnje. Sa podizanjem svesti o neophodnosti intenziviranja napora na očuvanju okoline, kao i saznanja o sve većim troškovima koji su vezani direktno i indirektno sa rashladnih postrojenjima, javlja se potreba za energetski što efikasnijim i ekološki prihvatljivim rešenjima. Naš tim iskusnih inženjera će vam predložiti više opcija rešenja, počev od onih koja su fokusirana na energetsku efikasnost i pouzdanost, do onih za koja su potrebna najniža početna ulaganja.

Usluge
Usluge
Grejanje

U zavisnosti od Vaših potreba projektujemo i izvodimo instalacije kako za pojedinačne potrebe, tako i za kombinovane potrebe (grejanje+klimatizacija, klimatizacija+ventilacija, itd.).Pored toga radimo i sisteme koji koriste obnovljive izvore energije, kao što je grejanje i hlađenje pomoću toplotnih pumpi (vazduh-voda, voda-voda, zemlja-voda sa geotermalnim sondama), pasivno hlađenje, grejanje potrošne tople vode pomoću solarnih kolektora i druge sisteme.

Ventilacija

Ventilacioni sistemi se koriste za izbacivanje korišćenog vazduha ( zaprljanog dimom, prašinom, vlagom i toplotom) kao i ubacivanjem svežeg filtriranog vazduha u prostor. Na samu ventilaciju postoji mogućnost ugradnje rekuperatora toplote koji mešanjem dva navedena vazduha dolazi do velike uštede čak do 60% toplotne energije.

Usluge
Usluge
Izolacija

Izolacija vodovodnih cevi kao i cevi od grejanja je neophodna kako bi se sprečila kondenzacija i nepotrebno gubljenje energije. Kod sanitarne tople vode izolacija ima ulogu čuvanja temperature vode od bojlera do česme kao i u obezbeđivanju boljeg komfora i uštede energije samim tim što voda koja ostane u cevima ostaje topla. Na cevima za hladnu vodu neophodno je da se spreči stvaranje kondenza i da se sačuva temperatura hladne vode u čemu svakako pomaže odgovarajuća izolacija.

Klimatizacija

Klimatizacija je proces obrade vazduha u određenom prostoru sa ciljem stvaranja odgovarajućih uslova za boravak ljudi i drugih živih bića u njemu. U širem smislu termin se može odnositi na bilo koji oblik hlađenja, grejanja, ventilacije ili dezinfekcije, koji menjaju stanje vazduha. Klimatizacija kao grana tehnike obuhvata tehničke postupke za ostvarivanje željenih parametara vazduha, te njihovo održavanje u prostoru pomoću termotehničkih uređaja tokom čitave godine.

Usluge