Our references

2021.

References
GPD KEJ
Valjevo

Mašinske instalacije na objektu OŠ “Vera Miščević” u Belegišu – KOTLARNICA NA PELET

References
Preduzeće za puteve Valjevo

Izgradnja točećeg mesta za dizel gorivo u sklopu proizvodnog-poslovnog kompleksa u Goriću (Valjevo)

References
VGU
Beograd

Nabavka i ugradnja automatike za klima komore i ventilacione komore za potrebe na objektu TRZ Čačak

References
Centar za istraživanje nesreća u saobraćaju Beograd

Rekonstrukcija i nadogradnja sistema centralnog grejanja u objektu

2020.

References
Ambasada Francuske u Beogradu

Usluge održavanja sistema grejanja, ventilacije i klimatizacije za period I polugodište 2020 god.

References
EXPOBANK A.D.
Beograd

Rekonstrukcija kotlarnice i termotehničke opreme u vlasništvu EXPOBANK a.d. na lokaciji Morović, Šidska bb

References
JP Elektroprivreda Srbije Beograd

Ugradnja elektromagnetnih ventila na razvodu grejne instalacije
4000/0495/2019

References
RS NARODNA SKUPŠTINA Beograd

Izvodjenje radova na sistemima klimatizacije kanalski sistem za BIPOLARNU JONIZACIJU VAZDUHA – ZA PROTOK

References
Radio televizija Srbije Beograd

Radovi na zameni postojećih ventilator konvektora sa opremom u objektima RTS-a JN r-3/20

References
JP Elektroprivreda Srbije Lazarevac

Rekonstrukcija toplotne PODSTANICE sa razvodom u Pogonu za remont Lazarevac 4000/0991/2018

References
Opštinska uprava
Lajkovac

Izgradnja kotlarnice
bazena
Lajkovac

References
GPD KEJ
Valjevo

Mašinske instalacije na objektu OŠ “Vera Miščević” u Belegišu – grejanje , klimatizacija, ventilacija

2019.

References
Radio televizija Srbije Beograd

Radovi na zameni postojećih ventilator konvektora FAN COIL-a bez maske sa opremom u objektima RTS-a

References
Ambasada Francuske u Beogradu

Usluge održavanja sistema grejanja, ventilacije i klimatizacije za period II polugodište 2019 god.

References
NS Seme Institut za ratarstvo i povrtarstvo

Aspiracija prostora
za tretiranje i pakovanje
semena

References
ITALIA NUOVA Smederevo

Gradj.arhitektonski radovi Studio 13,7,9,4,6a i u prijemnom centru – GLUVA SOBA – klima komore split sistemi

References
Ball Packaging Europe

Izgradnja sprinkler sistema u objektu A2 fabrike

References
Srbija Voz AD Beograd

Popravka
grejanja u magacinu broj 360

References
JP Službeni Glasnik 

Rekonstrukcija postojeće kompresorske stanice

References
RS NARODNA SKUPŠTINA

Izvodjenje radova na sistemima klimatizacije

2018.

References
Srbija Kargo AD Beograd

Izvođenje radova na uvođenju centralnog grejanja

References
JP Službeni Glasnik

Nabavka i ugradnja uredjaja za klimatizaciju

References
VGU Beograd

Nabavka i ugradnja automatike klima komore

References
Elektroprivreda Srbije

Isporuka i montaža opreme toplotne podstanice

2017.

References
AD Aerodrom Nikola Tesla Beograd

Usluga održavanja omekšivača za vodu

References
JP za izgradnju
Obrenovca

Kotlarnica u
Staroj banji

References
VGU Beograd

VGU- isporuka komora

References
Stomatološki fakultet Dr.Subotića Beograd

Održavanje mreže centralnog gtrejanja Stomatološki fakultet

References
AD Aerodrom Nikola Tesla Beograd

Usluga održavanja omekšivača za vodu

References
JP za izgradnju Obrenovca

Kotlarnica u Staroj banji

References
VGU Beograd

VGU- isporuka komora

References
Stomatološki fakultet Dr.Subotića Beograd

Održavanje mreže centralnog gtrejanja Stomatološki fakultet

References
“Radio Televizija Srbije” Beograd

Isporuka i ugradnja opreme za VRV klimatizaciju

References
Srbija Kargo AD Beograd

Održavanje, popravka termoenergetskih postrojenja

References
Ambasada republike Irana u Beogradu

Nabavka dozvole za gasnu kotlarnicu objekta

References
AD Aerodrom Nikola Tesla Beograd

Usluga održavanja DE ICING postrojenjat

References
“Radio Televizija Srbije” Beograd

Isporuka i ugradnja opreme za VRV klimatizaciju

References
Srbija Kargo AD Beograd

Održavanje, popravka termoenergetskih postrojenja

References
Ambasada republike Irana u Beogradu

Nabavka dozvole za gasnu kotlarnicu objekta

References
AD Aerodrom Nikola Tesla Beograd

Usluga održavanja DE ICING postrojenjat

References
“KEJ” d.o.o. Valjevo

Dom učenika srednjih škola u Trsteniku

References
Ministarstvo unutrašnjih poslova Beograd

Rekonstrukcija Toplovoda u Smederevu ispred MUP-a

References
Dom kulture Studentski grad Beograd

Ventilacija i klimatizacija male sale doma kulture

References
PZP Valjevo

Rekonstrukcija grejanja instalacije i termalnog ulja na asfaltnoj bazi u Duvaništu

References
Ambasada Francuske u Beogradu

Održavanje sistema grejanja, ventilacije i klimatizacije i sistema grejanja

References
PZP Valjevo

Sanacija grejanja u RJ Ljubovija

References
Dom kulture Studentski grad Beograd

Ventilacija i klimatizacija male sale doma kulture

References
PZP Valjevo

Rekonstrukcija grejanja instalacije i termalnog ulja na asfaltnoj bazi u Duvaništu

References
PKB Korporacija AD pogon Agroseme Padinska skela

Demontaža i montaža novog cevovoda za transport

References
PKB Korporacija AD pogon Agroseme Padinska skela

Mašinske instalacije za sistem aspiracije krunjača kukuruza

References
PKB Korporacija AD pogon Agroseme Padinska skela

Mašinske instalacije za sistem aspiracije

References
“KEJ” d.o.o. Valjevo

Mašinske instalacije na izgradnji stambenog objekta u ulici Vase Pelagića br. 60

References
Energoprojekt Beograd

Izvodjenje mašinskih instalacija u okviru adaptacije za regist.put na ANT u Beogradu Surčin

References
Gradska uprava grada Beograda

Nabavka i ugradnja uredjaja za klimatizaciju

References
PZP Valjevo

Aspiracija kuhinje radničke mreže u Valjevu

References
Fakultet likovnih umetnosti Beograd

Dogradnja instalacija lokalnog sistema ventilacije, mašinske instalacije, Partija 1

A complete list of our references can be downloaded here